TruyenHHH.com

AllTake| Vô hạn lưu.

Ngẫu nhiên

41067

Đang cập nhật

23-07-2024

AllTake| Vô hạn lưu.

9635 lượt thích / 41067 lượt đọc
_Vô hạn lưu_ "chúng ta phải tồn tại, anh tồn tại, em cũng vậy. không ai, không ai trong chúng ta được phép ngã xuống trước khi nhìn thấy ánh sáng của ngày mai." "súng, cầm chắc, nếu anh ra lệnh thì nhất định phải bóp cò, dù có là nã vào đầu anh hay đầu của ai, cũng nhất định phải bóp cò."

Danh sách chương AllTake| Vô hạn lưu.