TruyenHHH.com

(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•

Ma cà rồng

132604

Hoàn thành

03-01-2017

(12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•

3249 lượt thích / 132604 lượt đọc
Đã hoàn thành Vì đây là truyện đầu tiên nên còn nhiều sai sót,mong mọi người bỏ qua!!

5 chương mới nhất truyện (12 chòm sao) Các Cậu Chủ Vampire và Các Người Hầu Assassin •END•