TruyenHHH.com

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu

Tiểu thuyết

227836

Đang cập nhật

18-02-2024

[1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu

25896 lượt thích / 227836 lượt đọc
[Trở lại thời tiên tôn còn niên thiếu- Thiếp Tại Sơn Dương] Tags: Đam mỹ, 1x1, HE, tiên hiệp, tu chân, điềm văn, xuyên thư Nhân vật chính: Ngôn Khanh, Tạ Thức Y Tóm tắt bằng một câu: Gặp nhau thuở nhỏ, bầu bạn tới già. Lập ý: Thân xác làm lồng giam, hận yêu làm xiềng xích. Bản gốc hoàn chính văn 124 chương + 3PN Kể chuyện: An Thang truyện mạng cá nhân: 6.5/10 Số hiệu [.] trên tiêu đề để chỉ các thời kỳ tiến bộ của editor. Trong đó [0] là còn nhiều lỗi, chưa được beta.

Danh sách chương [1][Đam] Trở lại thời Tiên Tôn còn niên thiếu